Συμβαίνει τώρα

Εκτός του ν. Κατσέλη όσοι βρεθούν με καταθέσεις σε άλλες τράπεζες

Εκτός του ν. Κατσέλη όσοι βρεθούν με καταθέσεις σε άλλες τράπεζες


Αίρεται το τραπεζικό απόρρητο των δανειοληπτών και των μελών των οικογένειών τους, με τις 7 αλλαγές που νομοθετούνται τον Ιούνιο

Έξω από τις ευεργετικές διατάξεις του ν. Κατσέλη θα βρεθούν χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι έχουν καταθέσεις ή επενδύσεις σε διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα σε άλλες τράπεζες από εκείνη από την οποία έλαβαν το στεγαστικό δάνειο.

Παράλληλα κλείνει η πόρτα σε όσους επιχειρήσουν να ενταχθούν στο ν. Κατσέλη και διαπιστωθεί ότι έχουν καταθέσεις σε άλλες τράπεζες στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

Οι αλλαγές στο νόμο Κατσέλη αλλά και στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα νομοθετηθούν εντός του Ιουνίου, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο κείμενο της 4ης και τελευταίας αξιολόγησης και οι αλλαγές στο πλαίσιο εφαρμογής και των δύο διευκολύνσεων προς τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες θα ισχύσουν άμεσα.

Ωστόσο, οι αλλαγές προβλέπουν, ότι εκτός από την ευελιξία ένταξης στις ρυθμίσεις, θα περιλαμβάνονται και διατάξεις για να αποτρέπουν την κατάχρηση από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Μία από αυτές τις διατάξεις, και η πιο σημαντική, είναι η άρση του τραπεζικού απορρήτου, έναντι της τράπεζας που έχει χορηγήσει το στεγαστικό δάνειο, ο λήπτης του οποίου έχει ήδη ενταχθεί στο ν. Κατσέλη ή πρόκειται να ενταχθεί.

Μέχρι σήμερα, ο δανειολήπτης μπορούσε να ενταχθεί στο προστατευτικό καθεστώς του νόμου, εφόσον δεν είχε άλλα περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του και πληρούσε τις σχετικές προϋποθέσεις, αλλά η δανειοδότρια τράπεζα δεν μπορούσε να ελέγξει εάν ο δανειολήπτης είχε υψηλές καταθέσεις σε άλλη ή άλλες τράπεζες, από το ύψος των οποίων προκύπτει ότι δεν είχε οικονομικό πρόβλημα και δεν δικαιολογείτο η ένταξή τους στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου και η προστασία του έναντι της πιστώτριας τράπεζας.

Θα αίρεται λοιπόν το τραπεζικό απόρρητο, ώστε να διαπιστώνεται η πλήρης περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη και των μελών της οικογένειάς του που διαμένουν στο σπίτι που αποκτήθηκε με στεγαστικό δάνειο και αποτελεί πρώτη κατοικία.

Με τις νέες διατάξεις θα ορίζονται και τα όρια των καταθέσεων και οι σχέση τους με το ύψος του δανείου που έχει ή θα μπει σε ρύθμιση, ώστε να διαπιστώνεται εάν είχε την οικονομική δυνατότητα να το αποπληρώνει χωρίς την ένταξή του στο νόμο Κατσέλη.

Τι λέει το κείμενο της Κομισιόν

Στο πλαίσιο των αλλαγών για το νόμο Κατσέλη ως προαπαιτούμενο αναφέρεται η αυστηροποίηση του νόμου, η θεσμοθέτηση του μηχανισμού ο οποίος θα ελέγχει σε αρχικό στάδιο τις αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους με στόχο όπως αναφέρεται τη μείωση του χρόνου μεταξύ της κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής και της έκδοσης της δικαστικής απόφασης. Συγκεκριμένα σημειώνονται τα εξής: «οι αρχές θα τροποποιήσουν τον νόμο περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών και θα λάβουν πρόσθετες ενέργειες για την αντιμετώπιση των διαπιστωθεισών ελλείψεων, όπως καθορίζονται στο τεχνικό μνημόνιο συμφωνίας, κυρίως με τη θέσπιση κατάλληλου μηχανισμού φιλτραρίσματος μη – παραδεκτές αναφορές και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη σημαντική μείωση του χρονικού διαστήματος μεταξύ της κατάθεσης της αναφοράς και της έκδοσης της δικαστικής απόφασης καθώς και της εξάλειψης των καθυστερημένων περιπτώσεων».
Επίσης το επικαιροποιημένο μνημόνιο σημειώνει ότι τόσο το
υπουργείο Οικονομικών όσο και η Γραμματεία του Ιδιωτικού Χρέους θα παρέχουν σε τριμηνιαία βάση πληροφορίες στα θεσμικά όργανα σχετικά με την απορρόφηση των κρατικών επιδοτήσεων που αφορούν το νόμο Κατσέλη όπως είναι η επιδότηση δόσης του δανειοληπτών κτλ.

Οι αλλαγές που προωθεί το ΥΠΟΙΑΝ

Το σύνολο των αλλαγών στο ν. Κατσέλη που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την αποτροπή κατάχρησης των ευεργετικών διατάξεων του ν. Κατσέλη και του εξωδικαστικού μηχανισμού, από στρατηγικούς κακοπληρωτές είναι:

  1. Η άρση του τραπεζικού απορρήτου των οφειλετών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους πιστωτές που συμμετέχουν στη διαδικασία να έχουν πρόσβαση στην πλήρη πληροφόρηση για τα εισοδήματα και την περιουσία του οφειλέτη.
  2. Η υπαγωγή των οφειλετών στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου, σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπαγωγής τους απορρίφθηκαν, είτε επειδή σκόπιμα κατέστησαν αφερέγγυοι (π.χ. οδηγήθηκαν σε χρεοκοπία, μεταβίβασαν περιουσία δολίως σε άλλα πρόσωπα), είτε επειδή σκόπιμα παραποίησαν την οικονομική τους κατάσταση (π.χ. απέκρυψαν περιουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό).
  3. Η θέσπιση διενέργειας προκαταρκτικού ελέγχου από τη γραμματεία των δικαστηρίων για το αν ο οφειλέτης δηλώνει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και το είδος αυτής, καθώς και για το αν ο οφειλέτης έχει ασκήσει άλλες αιτήσεις στο παρελθόν ή έχει άλλες εκκρεμείς αιτήσεις. Η διαπίστωση αυτή θα αξιολογείται από τον δικαστή.
  4. Η αυτόματη απόρριψη (έκπτωση) του οφειλέτη σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής των δόσεων που ορίζονται με τη δικαστική απόφαση, όπως ορίζεται στη νομοθεσία, κατόπιν ειδοποίησης του πιστωτή προς τον οφειλέτη και τους άλλους πιστωτές. Ο οφειλέτης να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει εκ νέου αίτηση αναβίωσης της ρύθμισης, σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή κατάχρησης δικαιώματος από τους πιστωτές (π.χ. τράπεζες).
  5. Η κατάργηση της αυτοδίκαιης (χωρίς προσωρινή διαταγή) προστασίας από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, σε περίπτωση που οι οφειλέτες έχουν παραιτηθεί από δύο προηγούμενες αιτήσεις και υποβάλουν εκ νέου αίτηση.
  6. Η θέσπιση πρόβλεψης ότι εάν η δίκη ματαιωθεί κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και δεν ζητήσει νέα ημερομηνία εκδίκασης εντός 30 ημερών, τότε θα θεωρείται ότι ο οφειλέτης παραιτήθηκε της αίτησής του για υπαγωγή στο νόμο.
  7. Η αναδρομική κατάργηση της παύσης ή του περιορισμού της τοκογονίας, σε περιπτώσεις αιτήσεων που απορρίφθηκαν από το δικαστήριο.

sofokleousin

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Κορυφαία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε επίσης: