24NEWS.GR – Νέα24

Νέα,ειδήσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο όλο το 24ωρο!Άμεση ενημέρωση & Ροή ειδήσεων για όλες τις εξελίξεις

Προετοιμασία για την αγορά εργασίας της Κύπρου και της Ε.Ε

Χωρίς σχόλια Share:

Η ιστοσελίδα μας pronews.gr με τη συνεργασία του σεμιναρίου «Greek Training» του Αντώνη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ (e-mail: aelef33@gmail.com) αρχίζει να δημοσιεύει Θέματα και Τεστ που ουσιαστικά είναι προσομοιώσεις των γραπτών εξετάσεων για την πρόσληψη από τη μια δημοσίων υπαλλήλων στην Κυπριακή  Δημοκρατία και από την άλλη μονίμων υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εξετάσεις EPSO).

  1. Όσον αφορά τις πληροφορίες, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των αιτήσεων των υποψηφίων στους διαγωνισμούς της EPSO, συνιστούμε να ενημερώνεστε από την επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης https://epso.europa.eu/home el . Και
  2. Σχετικά με τον διαγωνισμό του 2020 των Κυβερνητικών Εξετάσεων της Κύπρου, σας ενημερώνουμε τα εξής:
  • Η γραπτή εξέταση θα είναι εξέταση ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αποτελούμενη από τα ακόλουθα τρία μέρη:

(ι) αριθμητική ικανότητα (αριθμητικός συλλογισμός),

(ιι) αφαιρετική ικανότητα (αφαιρετικός συλλογισμός), και

(ιιι) λεκτική ικανότητα (γλωσσικός συλλογισμός). 

Πιο συγκεκριμένα:

(ι) Αριθμητική Ικανότητα (Numerical Reasoning)

Το πρώτο μέρος της εξέτασης, του αριθμητικού συλλογισμού, επίσης γνωστό ως εξέταση αριθμητικής ικανότητας ή ποσοτικού συλλογισμού, αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να συλλογίζεται με μαθηματικές έννοιες και να εξάγει λογικά συμπεράσματα προκειμένου να λύσει προβλήματα που αφορούν ποσότητες, σχέσεις, σύνολα κ.α.

(ιι) Αφαιρετική Ικανότητα (Abstract Reasoning)

Το δεύτερο μέρος της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα αφαιρετικού συλλογισμού (χρήση επαγωγικής σκέψης) του υποψηφίου. Σ’ αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα που απαιτούν εύρεση γενικεύσεων, όπως είναι τα πρότυπα ή οι ιδιότητες που μοιράζονται μια ποικιλία συγκεκριμένων στοιχείων ή σχημάτων.

(ιιι) Λεκτική Ικανότητα (Verbal Reasoning)

Το τρίτο μέρος της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα του εξεταζόμενου να κατανοεί λεκτικές πληροφορίες (έννοιες, επιχειρήματα, μικρά κείμενα) και βάσει αυτών να προβαίνει σε λογικούς συλλογισμούς.
 

  • Επιτυχών στην εξέταση θα είναι όποιος συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 50% τουλάχιστον.
  • Είναι θεσμοθετημένο ότι κάθε υποψήφιος στις Κυβερνητικές Εξετάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας αναμένεται να αφιερώσει το ένα τρίτο του συνολικού χρόνου σε κάθε ένα από τα τρία μέρη της Εξέτασης. Η εξέταση θα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών με τέσσερις (4) έως πέντε (5) επιλογές και θα έχει συνολική διάρκεια 120΄ λεπτά, χωρίς ενδιάμεσα διαλείμματα.
  • Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τον τρόπο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, το περιεχόμενο της κάθε εξέτασης, τους καταλόγους θέσεων για τις οποίες θα απαιτείται επιτυχία στις πιο πάνω εξετάσεις, κτλ. θα γνωστοποιηθούν αργότερα, τόσο στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ημερήσιο τύπο όσο και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) και της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. ( www.moec.gov.cy/ypexams). 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (VERBAL REASONING)

10 ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (READING COMPREHENSION)*

ΟΔΗΓΙΑ:

  • Διάβασε προσεκτικά τα 10 κείμενα που ακολουθούν.
  • Ο χρόνος που έχεις  στη διάθεσή σου είναι μόλις 20 λεπτά.
  • Πρέπει να βρεις από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις μία μόνο δήλωση που είναι Σωστή σημειώνοντας ένα Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.

1.Επισκέφθηκα το Μουσείο Liszt, όταν πέρυσι ήμουν στη Βουδαπέστη. Παρόλο που ο Liszt ποτέ δεν κατοίκησε μόνιμα στην πόλη, νοίκιαζε τρία λιτά δωμάτια που αποτελούν τώρα το μουσείο. Χρησιμοποιείται για την υποδοχή των επισκεπτών, είναι ένα απέριττο μνημείο πιο φτωχικό κι από ένα κελί μοναχού.

Δεν μου επιτράπηκε να δοκιμάσω κανένα από τα πιάνα (δύο Chickerings και ένα Bosendorfer), αλλά αν μου επιτρεπόταν, τι θα έπαιζα; Ενδεχομένως τις δύο πρώτες πράξεις της όπερας Τριστάνος και Ιζόλδη (γερμ. Tristan und Isolde) του Wagner,  επειδή ο Wagner ήταν όχι μόνο κορυφαίος μουσικός θαυμαστής του Ούγγρου Liszt αλλά επειδή είχε νυμφευθεί την κόρη του  Liszt Κόσιμα.

Αλλά αν ο Liszt ήταν το ίνδαλμα της μουσικής ζωής του 19ου και 20ου αιώνα, ποια ήταν η μουσική του προέλευση; Υπάρχουν δύο κύριες πηγές για το προηγούμενο μουσικό ύφος του: η γενιά των μετα-κλασσικών, προ-ρομαντικών, γρήγορων πιανιστών-συνθετών του Carl Czerny και η δαιμονική δεξιοτεχνία και η μυστηριώδης προσωπικότητα του Παγκανίνι. Ο Liszt συνδύασε την επιδεξιότητα του πρώτου με την φαντασία του δεύτερου και δημιούργησε ένα νέο στυλ.

/////////////////////////////////////////////

 Α. Παρόλο που ο Liszt δεν έμεινε ποτέ στη Βουδαπέστη παρά μερικούς μήνες, όμως έδινε ιδιωτικά μαθήματα πιάνου σε τρία απλά δωμάτια που είχε εκεί νοικιάσει.

 Β. Οι επιδράσεις του Paganini καθώς και του Carl Czerny θα μπορούσαν να γίνουν αισθητές στην πρώιμη μουσική του Liszt, όπως και ο Liszt είχε αντίκτυπο στο ύφος του Wagner.

 Γ. Στο θάνατό του, οι σκέψεις του μεγάλου συνθέτη-πιανίστα Liszt στράφηκαν στο «Tristan und Isolde», την κλασσική όπερα του Wagner για έναν ιππότη της Κορνουάλης.

 Δ. Ο Liszt ήταν ένας ρομαντικός συνθέτης και πιανίστας.

2. Η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του πολιτισμού και της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Οι γλώσσες δεν ανοίγουν μόνο τις πόρτες σε άλλους πολιτισμούς, ενισχύουν επίσης την ικανότητά μας να εμπλουτίζουμε τον εαυτό μας ερχόμενοι σε επαφή με ξένους πολιτισμούς, όταν ταξιδεύουμε ή εργαζόμαστε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να ενθαρρύνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες να μαθαίνουν δύο γλώσσες, επιπλέον της μητρικής τους γλώσσας.

Η υποστήριξη της γλωσσικής πολυμορφίας αποτελεί μία από τις βασικές αρχές λειτουργίας της Ε Ε. Με την προσθήκη των νέων κρατών μελών το 2004 και το 2007, ο αριθμός των επίσημων γλωσσών της ΕΕ αυξήθηκε από 11 σε 23. Σήμερα οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι 24.

Η ΕΕ έχει θέσει έναν αυστηρό κανόνα: οι νόμοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε όλες τις επίσημες γλώσσες, να είναι προσιτοί σε όλους τους πολίτες. Επιπλέον, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν την ευκαιρία να γράψουν στη δική τους γλώσσα απευθυνόμενοι σε ένα θεσμικό όργανο ή υπηρεσία της ΕΕ και να λάβουν απάντηση στη γλώσσα αυτή. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι ευρωβουλευτές μπορούν να μιλούν στη δική τους γλώσσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

//////////////////////////////////

š  Α. Στο μέλλον, οι πολίτες θα πρέπει να μάθουν δύο άλλες γλώσσες,  επιπλέον της μητρικής τους γλώσσας.

š Β. Οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης στη δική τους γλώσσα.

š  Γ. Ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να μιλάει αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.

š  Δ. Όσο περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν γλώσσες, τόσο περισσότερο θα επωφελούνται από την ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

š  Ε. Ένας Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να γράψει σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα και να περιμένει μια απάντηση σε αυτή τη γλώσσα.

3. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι είναι  υπεύθυνοι να ανιχνεύουν απάτες στις δηλώσεις ΦΠΑ και τα εμβάσματα ή τα νομιμοφανή τεχνάσματα που αποσκοπούν στην αποφυγή της καταβολής ειδικών φόρων κατανάλωσης επί προϊόντων όπως τα τσιγάραa

 Α. Χωρίς αυτούς τους ελέγχους, τα έσοδα του δημοσίου θα μπορούσαν εύκολα να μειωθούν σε βάρος των νομιμοφρόνων πολιτών  και οι αδίστακτες επιχειρήσεις υπόγεια να ξεφύγουν από το φορολογικό σύστημα.

Με την είσπραξη τελωνειακών δασμών και εισφορών στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων, οι τελωνειακοί υπάλληλοι όχι μόνο διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες του εμπορίου: συμβάλλουν επίσης σημαντικά στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία αντιπροσωπεύει το 15% του προϋπολογισμού της ΕΕ. Επιπλέον, καταπολεμώντας την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, συμβάλλουν στη διατήρηση μιας άλλης πηγής εσόδων, η οποία ανέρχεται στο 16% αυτού του προϋπολογισμού.

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι πρέπει ταυτόχρονα να σέβονται το δικαίωμα κάθε πολίτη να αγοράζει προϊόντα σε άλλη χώρα της Ε Ε. Πράγματι, ο καθένας από εμάς μπορεί να φέρει μαζί του ύστερα από ένα ταξίδι σε χώρα της ΕΕ ορισμένα μπουκάλια μπύρας ή κρασιού ή ποτού, χωρίς να καταβάλει πρόσθετα τέλη στα σύνορα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τα αγαθά αυτά προορίζονται για φίλους, οικογένεια και εν γένει, χωρίς να διατίθενται με σκοπό το κέρδος.

////////////////////////////

Ερώτηση 3.

Βασισμένοι στο πιο πάνω απόσπασμα, να απαντήσετε γιατί οι τελωνειακοί υπάλληλοι επωμίζονται με το καθήκον να ψάχνουν για φορολογικές απάτες.

š  Α. Τα εισοδήματα που προκύπτουν από αυτές τις έρευνες καλύπτουν το 15% του μισθού τους.

 B. Ψάχνουν να βρουν φοροφυγάδες για προϊόντα που διασχίζουν τα σύνορα.

  Γ. Συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Δ. Προκειμένου να τιμωρήσουν τους ανθρώπους που προσπαθούν να παρακάμψουν το σύστημα.

  Ε. Με αυτόν τον τρόπο  η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ασφαλέστερη.

 

4. Η ΕΕ προωθεί ενεργά τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ενημερώνει τους κανόνες της προκειμένου να διευκολύνει τις απαραίτητες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια Α. Αυτό δεν πρέπει μόνο να είναι καλό για τον πλανήτη, αλλά και για την οικονομία και τους καταναλωτές.

Η μετάβαση με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στοχεύει στη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού τομέα που θα τονώσει την ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής, αυξάνοντας τις επιλογές, ενισχύοντας τα δικαιώματα των καταναλωτών και τελικά κάνοντας οικονομία στους λογαριασμούς των νοικοκυριών.

Μια εναρμονισμένη και συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ διασφαλίζει θετικό αντίκτυπο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι κινήσεις για την ενθάρρυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης έχουν νευραλγική σημασία για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη και για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της συμφωνίας του Παρισιού.

/////////////////////

Ερώτηση 4.

Πώς η ΕΕ επενδύει σε ένα αειφόρο ενεργειακό μέλλον;

š   Α. Βελτιώνοντας τη συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή.

š  Β. Με την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο.

š  Γ. Με την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

š Δ. Με το να ενεργεί η ΕΕ έτσι ώστε  να εξελίσσεται η Ευρώπη σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να διευκολύνει τις   ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.

š Ε. Μόνο με την ενίσχυση της αιολικής ενέργειας εξασφαλίζεται η ποιότητα της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.

5. Η εξάλειψη της φτώχειας με βιώσιμο τρόπο αποτελεί μείζονα στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ) είναι ουσιώδεις γι΄ αυτήν την πολιτική.

 Οι στόχοι: οι οκτώ εκδόθηκαν το 2000 από 189 αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων και θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί μέχρι το 2015. Οι στόχοι αυτοί περιελάμβαναν τη μείωση της ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση του HIV/AIDS, την εξασφάλιση, σε όλους χωρίς εξαίρεση,  της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 Η ΕΕ είχε ζητήσει από τις εθνικές αρχές να ορίσουν οικονομικούς στόχους για να επιδείξουν τη δέσμευσή τους στους ΑΣΧ. Μια έκθεση προόδου που δημοσιεύθηκε το 2005 δείχνει ότι όλες οι χώρες είχαν συνεισφέρει οικονομικά, τα αποτελέσματα όμως εξακολουθούσαν να είναι ανεπαρκή. Ο πλανήτης βρισκόταν σε καλό δρόμο για τη μείωση της φτώχειας κατά το ήμισυ έως το 2015. 120 εκατομμύρια άνθρωποι σώθηκαν από τη φτώχεια μεταξύ 2000 και 2005. Ωστόσο, ορισμένοι στόχοι δεν επιτεύχθησαν μέχρι το 2015, ειδικά όσον αφορά στη μείωση της μητρικής και της βρεφικής θνησιμότητας και την παροχή πόσιμου νερού.

                                                                                                ////////////////////////////////

Ερώτηση 5.

Με βάση τις πληροφορίες που μας έχει δώσει το ανωτέρω απόσπασμα, τι έχει γίνει για την εξάλειψη της φτώχειας;

š   Α. Η ΕΕ εργάζεται για μια βραχυπρόθεσμη λύση για την εξάλειψη της φτώχειας.

š Β. Οι έξι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας καθόρισαν στόχους βελτίωσης στον τομέα της φτώχειας με προθεσμία το 2015.

š Γ. Οι στόχοι θα έπρεπε να επιτευχθούν μέχρι το 2015 σε όλους τους τομείς για την προώθηση της εξάλειψης της φτώχειας.

š Δ. 120 εκατομμύρια άνθρωποι θα σώζονταν από τη φτώχεια έως το 2015

š Ε. Η φτώχεια θα έπρεπε να μειωθεί στο ήμισυ έως το 2015, με τη συμβολή όλων των χωρών της ΕΕ.

 …………………………………………………………………………………………………..

(*)

Αν θέλεις να μάθεις ποιες είναι οι ΣΩΣΤΕΣ απαντήσεις σε αυτές τις 10 δοκιμασίες και ΓΙΑΤΙ, θα πρέπει να βάλεις στον τραπεζικό λογαριασμό του Σεμιναρίου Greek Training μόνο 30 ευρώ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, IBAN: GR4101100900000009000361700) και να ενημερώσεις σχετικά το email του «Greek Training»: aelef33@gmail.com . ΑΜΕΣΩΣ μετά θα λάβεις στο email σου ΟΛΕΣ τις ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Μαζί με τις απαντήσεις θα λάβεις ως ΔΩΡΟ τη θεωρία που εφαρμόζεται στις δοκιμασίες ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

…………………………………………………………………………………………………….

6. Σημειώθηκε ότι από τη στιγμή που μερικές βιομηχανίες μείωσαν την εκπομπή υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα, η ρύπανση της ατμόσφαιρας στη ζώνη έκτασης των ρυπογόνων εγκαταστάσεων  αυξήθηκε.

 Είναι λοιπόν ανωφελές, αν μη επιζήμιο, να εφαρμόζονται κανόνες που επιβάλλουν τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων εκ μέρους των βιομηχανιών που εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα υδρογονάνθρακες.

                                                                                                       ////////////////////////////////

Ερώτηση 6.

Οι πιο κάτω δηλώσεις εξασθενίζουν τον προηγούμενο συλλογισμό, εκτός από μία:

š Α. Οι πρώτες βιομηχανίες που μείωσαν την εκπομπή στην ατμόσφαιρα υδρογονανθράκων άρχισαν εδώ και δύο χρόνια τη σχετική μέτρηση. Τα μετρήσιμα όμως αποτελέσματα χρειάζονται τρία χρόνια για να καταγραφούν επακριβώς από τη στιγμή της μείωσης των εκπομπών.

š Β. Η ρύπανση στη ζώνη, όπου έχουν έδρα οι εν θέματι βιομηχανίες αυξήθηκε σε αναφορά με τα βαρέα μέταλλα και μειώθηκε σε αναφορά με τους υδρογονάνθρακες.

š Γ. Η ατμοσφαιρική ρύπανση αυξήθηκε παντού. Στις ζώνες όμως όπου οι βιομηχανίες οικειοθελώς προέβησαν σε μειώσεις εκπομπών υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα, η αύξηση ήταν μικρότερη συγκριτικά με άλλες περιοχές.

š  Δ.  Η μείωση των εκπομπών υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα επιφέρει υψηλό κόστος για την επιχείρηση. Γι΄ αυτό το λόγο,  οι επιχειρήσεις που οφείλουν να συμμορφωθούν με τις  οδηγίες των κρατικών οργάνων ζητούν  οικονομικά ανταλλάγματα εκ μέρους της πολιτείας προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα μεγάλα τους κόστη.

 7. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των κανόνων που είναι αναγκαίοι για την εξασφάλιση ανοικτών αγορών, την προστασία των καταναλωτών και τη διατήρηση υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και τις διοικητικές αλλαγές, που συνεπάγονται αυτοί οι κανόνες. Σήμερα αυτή η ισορροπία δεν έχει επιτευχθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει να μειώσει κατά 25% το διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις μέχρι το 2019.

Για παράδειγμα, το σύστημα REACH για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την έγκριση χημικών ουσιών δείχνει ότι είναι δυνατόν να εναρμονιστούν πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, όταν οι 28 χώρες αποφασίζουν να ενώσουν τις προσπάθειές τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί μια ενιαία βάση δεδομένων για την καταχώριση χημικών ουσιών, η οποία θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο τόσο για τις εταιρείες όσο και  για τους πολιτικούς που ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος.

                                                                                                      ////////////////////////

Ερώτηση 7.

Τι μπορεί να συναχθεί από το πιο πάνω κείμενο;

š A. Το REACH έχει ήδη αυξήσει την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.

š Β. Οι διοικητικές επιβαρύνσεις αντιπροσωπεύουν σήμερα περισσότερο από το 25% του χρόνου των επιχειρήσεων.

š Γ. Οι εταιρείες υποφέρουν από τις διοικητικές διαδικασίες που τους επιβάλλονται.

š Δ. Η προστασία των καταναλωτών θα υποστεί μείωση, όσο μειώνονται οι διοικητικές επιβαρύνσεις.

š Ε. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η προστασία του περιβάλλοντος.

8. Οι πολιτικές για τους νέους δεν περιορίζονται στην εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία καθορίζει κοινές αρχές για τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους. Αναγνωρίζει το δικαίωμα των νέων να συμμετέχουν στην κοινωνία με τον ίδιο τρόπο όπως άλλοι πολίτες, απολαμβάνοντας τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς: εκπαίδευση και κατάρτιση, υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας, θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στα προσόντα τους, κοινωνική ασφάλιση και στέγαση.

Το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και προωθεί έργα που ευαισθητοποιούν τους νέους για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια  Α. Για παράδειγμα, με την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, η ΕΕ επιτρέπει στα άτομα να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε άλλες χώρες. Από το 2007 έως το 2013, η ΕΕ δαπάνησε συνολικά 900 εκατ. Ευρώ για τις δραστηριότητες που καλύπτονται από αυτό το πρόγραμμα  Α.

//////////////////////////////

Ερώτηση 8.

Πώς αυξάνει η ΕΕ τις ευκαιρίες για τους νέους;

š Α. Υποστηρίζει πρωτοβουλίες που προωθούν τη συμμετοχή των νέων στην κοινότητα.

š Β. Επιτρέπει σε αυτούς να ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη.

š Γ. Η ΕΕ επένδυσε 900 εκατ. Ευρώ το 2008 για δραστηριότητες που αφορούν μόνο τη νεολαία.

š Δ. Η ΕΕ βοηθάει τους νέους να βρουν εργασία πλήρους απασχόλησης σε άλλες χώρες.

š Ε. Οι επιλογές που παρέχονται στους νέους είναι περιορισμένες.

 

9. Μπορεί να συμβεί σε κάθε φορολογούμενο πολίτη με καλή διάθεση να δεχθεί άδικα ένα υψηλό πρόστιμο από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) για δήθεν φορολογική παράβαση. Ο πολίτης, σε οποιαδήποτε κοινωνική ή οικονομική κατάσταση κι αν βρίσκεται όταν υποστεί μια τέτοια απρόσμενη αδικία αισθάνεται τον εαυτό του αδύναμο απέναντι στην παντοδύναμη κρατική μηχανή. Ο νόμος, ωστόσο, εγγυάται στον καθένα μια άμυνα και παρέχει το δικαίωμα να καταθέσει τις δικές του αντιρρήσεις ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών.

                                                                                                            ////////////////////////////////////

Ερώτηση 9.

Η δήλωση που προκύπτει από το ανωτέρω κείμενο είναι:

š Α. Η κατηγορία για φορολογική παράβαση προκαλεί απώλεια χρόνου.

š Β. Ο φερόμενος ως παραβάτης της φορολογικής νομοθεσίας είναι υποχρεωμένος οπωσδήποτε να εξοφλήσει το ποσό που του καταλογίσθηκε.

š Γ. Ο καλής πίστης φορολογούμενος δεν υπόκειται σε έλεγχο.

š Δ. Μόνο τα δικαστικά όργανα μπορούν να διευθετήσουν φορολογικές διαφορές.

š Ε. Τα πρόστιμα της Εφορίας πλήττουν μόνο ορισμένες κοινωνικές τάξεις.

10. Η ΕΕ όχι μόνο διευκολύνει την αναγνώριση των προσόντων μέσω εγγράφων Europass, αλλά επίσης διευκολύνει τις συγκρίσεις μεταξύ των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων. Για να επιτευχθεί αυτό, δεν επιδιώκεται η εναρμόνιση αυτών των συστημάτων, αλλά η θέσπιση ενός «Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων» (EQF: European Qualification Framework) στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης. Μέχρι το 2020 κάθε νέο πτυχίο ή δίπλωμα που χορηγείται στην ΕΕ θα πρέπει να αναφέρει ένα από τα οκτώ επίπεδα αναφοράς του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF: Connecting Europe Facility). Το ΕΠΕΠ είναι το αποτέλεσμα της εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη διαδικασία της Κοπεγχάγης, μια πλατφόρμα, στην οποία 32 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, συζητούν θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτές οι χώρες εργάζονται επίσης για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος πιστώσεων και ενός ευρωπαϊκού δικτύου διασφάλισης της ποιότητας της κατάρτισης.

Όσον αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ΕΕ και 19 άλλες χώρες εργάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως το 2020 για να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση των περιόδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη σύγκριση των προσόντων και την εναρμόνιση των προτύπων ποιότητας.

                                                                                                     ////////////////////////////////

Ερώτηση 10.

 Τι έχει επιτευχθεί με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων;

š   Α. Τα πανεπιστημιακά πτυχία μπορούν να συγκριθούν μέσω αυτού του συστήματος.

š   Β. Εναρμονίζει τα εκπαιδευτικά συστήματα.

š   Γ. Εξασφαλίζει ότι κάθε νέος τίτλος που απονέμεται αφορά το CEF.

š Δ. Τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν να συγκριθούν ευκολότερα μέσω αυτού του πλαισίου.

š Ε. Δημιουργεί 7 επίπεδα αναφοράς, τα οποία θα επιτρέψουν τη σύγκριση των προσόντων.

 Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Θρίλερ στη Νέα Ιωνία: Βρέφος βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε είσοδο πολυκατοικίας

Next Article

Απειλούν τους ξένους ιδιοκτήτες με απαλλοτριώσεις στην Κορσική

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν: